Regulamin biegu Wilcze Gronie 2018

Znajdziesz tu wszelkie zasady gry, które będą obowiązywały każdego uczestnika biegu górskiego Wilcze Gronie 2018. Zapoznaj się z nimi żeby nie mieć wątpliwości co robić i czego nie robić.

 

PDS_20140208_0525

1. Charakterystyka ogólna

Bieg Wilcze Gronie   ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego (trasa wymagająca technicznie: dystans ok. 15 km, przewyższenie ok. 700 m, limit 4 h), zwanego dalej “Biegiem”. Odbędzie się 27 stycznia 2018 roku w Rajczy, start o godzinie 11:00. Maksymalna liczba zawodników: 600. Start wymaga opłaty wpisowego wg cennika podanego na stronie zawodów.

2. Uczestnictwo

Bieg jest dostępny dla osób pełnoletnich. Aby wystartować należy zarejestrować się na stronie biegu. Rejestracja oraz wpłata wpisowego jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
W biegu można startować z psem (zawodnicy z psami wystartują za głównym peletonem).

3. Wyposażenie

W trakcie trwania całych zawodów należy posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być kontrolowane, a stwierdzenie braków może skutkować naliczeniem kary czasowej dla zawodnika. Na wyposażenie obowiązkowe składają się 4 elementy:

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania – w pakiecie startowym),
 • telefon komórkowy z naładowaną  bateria,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • koc ratunkowy/folia NRC (w pakiecie startowym).

4. Zasady obowiązujące na trasie

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza:  porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, palenie ognisk itp.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani!

5. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje

Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

6. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie obecni na ceremonii dekoracji (o godz. 13), zostaną nagrodzeni.
Pula nagród rzeczowych wyniesie co najmniej  2 000 zł.

Przy zgłoszeniu przynajmniej 10 zawodników biegnących z psami (dla danej kategorii) zostanie uruchomiona osobna klasyfikacja: Open lub dla Kobiet i Mężczyzn.

7. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • udział w rywalizacji,
 • przygotowaną trasę,
 • depozyt
 • pomiar czasu,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • numer startowy,
 • folie NRC (obowiązkowe wyposażenie zawodnika)
 • trofea dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników,
 • nagrody rzeczowe (pula co najmniej 2 000 zł) dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników,
 • pamiątkowe medale  dla osób, które ukończą bieg,
 • wspaniałe widoki Beskidu Żywieckiego.

8. Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu i Gminy Rajcza.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

9. Organizator

Urząd Gminy Rajcza

Współpraca:
Strefa Zmian s.c.
ul. Stryjeńskich 19 lok. 16U
02-791 Warszawa
Kontakt:
www.wilczegronie.pl
chudywawrzyniec@gmail.com

10. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
Wszelkie dodatkowe informacje o Biegu oraz o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: www.wilczegronie.pl lub w komunikacie technicznym przed zawodami.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.